ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

TÜM ÇALIŞANLAR VE ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN KATILIMI İLE KALİTE, ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ŞARTLARINI; MÜŞTERİLERİN, YASALARIN, ULUSLARARASI STANDARTLARIN VE DİĞER GEREKLİLİKLERİN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYABİLECEK ŞEKİLDE TANIMLAMAK, UYGULAMAK VE RİSKLERİ BELİRLEYEREK ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK,

FALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖRDE, YENİLİKÇİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BÜYÜME STRATEJİSİ İLE PAZARDAKİ KONUMUMUZU GÜÇLENDİRMEK,

MÜŞTERİLERİMİZİN İSTEDİĞİ ZAMANDA, İSTEDİĞİ ÜRÜNÜ SUNARAK GÜVENLERİNİ KAZANMAK,

ÜRETİM VERİMLİLİĞİMİZİ ARTTIRMAK,

MALİYETLERİMİZİ UYGUN SEVİYELERDE TUTARAK, REKABET AVANTAJI SAĞLAMAK,

GÜVENLİ VE EMNİYETLİ BİR ORTAM SAĞLAYARAK ÇALIŞANLARIMIZ VE MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN RİSK OLUŞMASINI ÖNLEMEK,

TEDARİKÇİLERİMİZİN, MÜŞTERİ İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE GİRDİLERİ TEMİN ETMESİNİ SAĞLAMAK

TÜM FAALİYETLERİMİZDE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ARAÇLARI VE UYGUN TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK, ÖNLEYİCİ BİR YAKLAŞIMLA ÇEVREYİ KORUMAK.

FAALİYETLERİMİZİN TAMAMINDA KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE KURUMUMUZUN BAĞLAMINA UYGUN OLARAK; ÇEVRENİN KORUNMASINI, SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK KULLANIMINI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖNLENMESİNİ, UYUMU İLE BİYOÇEŞİTLİLİK VE EKOSİSTEMLERİN KORUNMASINI SAĞLAMAK

Rev.4 ( 26.12.2023 )